Zobacz e-mail w przeglądarce
logo KIG

Szanowni Państwo,

w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014 – 2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Spotkania edukacyjne odbywać się będę we wszystkich województwach w okresie od lipca do września 2015 r. a dotyczyć będą dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020

Harmonogram spotkań wraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie Projektu  "Działania edukacyjne": http://laboratorium.kig.pl/dzialania-edukacyjne/

Z uwagi na możliwości jakie stwarzają programy nowej perspektywy 2014-2020 udział w spotkaniach edukacyjnych polecamy w szczególności firmom produkcyjnym z sektora MŚP planującym inwestycje związane z wdrażaniem nowych produktów lub usług, chcące inwestować w badania i rozwój już istniejących lub nowych produktów oraz usług, a także odnawialne źródła energii oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego, szpitale, instytuty naukowo-badawcze i szkoły wyższe.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: laboratorium@kig.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o naszym projekcie znajdą Państwo w ulotce promocyjnej lub na stronie: http://laboratorium.kig.pl.

Z poważaniem,

Zespół Projektowy
 Tel. +48 22 630 96 87, +48 22 630 96 66

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej od nas wiadomości, kliknij click unsubscribe link on your mailbox.